Việt Nam Digital Report Marketing Trends 2021


Việt Nam Digital Report Marketing Trends 2021

Việt Nam Digital Report Marketing Trends 2021 là cuốn sách - cẩm nang định hướng soi đường cho cac Marketers Việt hồi sinh trong năm 2021. Cuốn sách được tổng hợp dựa vào các case study thành công của các chuyên gia Marketing, từ các công ty hàng đầu về Marketing tại Việt Nam và từ các đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường như Nielense, Novaon, Accesstrade, Tiktok, Insider, Martech, Goldsun, Ants, Ladipage, Younet.....